Close

Hammadde Kontrolü

Kimyasal Analiz

Üretimde kullanılacak hammaddeler için, döküm numarası bazında alınan numune üzerinde kimyasal analiz kontrolü yapılarak tedarik edilen hammaddenin ÖZKAN normları, ulusal/uluslararası standartlar ya da müşteri özel istekleri ile belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığı giriş kalite kontrol aşamasında incelenmektedir. Üretim aşamasında sadece Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından onay verilmiş hammaddeler kullanılmaktadır.

Yüzey Kalitesi Kontrolü

Üretimde kullanılacak olan hammaddelerin görsel kontrolleri giriş kontrol aşamasında gerçekleştirilmektedir. Bu kontrol ile haddeleme sonrası mamul yüzey kalitesini olumsuz etkileyebilecek yüzey/köşe çatlağı, derin osilasyon izleri, derin çizikler önceden tespit edilip ayıklanarak kusursuz mamul yüzey kalitesine ulaşılmaktadır.

Boyutsal Kontrol

Üretimde kullanılacak olan hammaddelerin boyutsal kontrolleri giriş kalite kontrol safhasında gerçekleştirilmektedir. Bu kontrol; kesit ölçülerinin kontrolü, diagonellik/çarpıklık kontrolü, boy kontrolü aşamalarını kapsamaktadır. Tüm boyutsal kontroller kalibrasyonu güvence altına alınmış ölçü aletleri ile gerçekleştirilmektedir.

Dağlama Kontrolü

Üretimde kullanılacak olan hammaddelerden döküm numarası bazında alınan kesit numuneleri üzerinde makrografik inceleme yapılarak hammadde içyapısında kusur taşıyıp taşımadığı kontrol edilmektedir.